ករណីអតិថិជន

1. ក្រុមហ៊ុនផលិតអាវយឺតក្នុងស្រុកកំពូល 3 ក្រុមហ៊ុន SHANGHAI KNITTING TREND ចាប់ផ្តើមប្រើម៉ាស៊ីនប៉ាក់ 3system 52inch ថ្មីរបស់យើង

2. តំបន់លក់

អាស៊ី តំបន់អាហ្វ្រិក អាមេរិកខាងត្បូង កណ្តាលខាងកើត
អាស៊ីកណ្តាល អឺរ៉ុប អេហ្ស៊ីប ប្រទេសឥណ្ឌា

ចង់​មាន​មោទនភាព​បន្ថែម​ទៀត?